Eesti
English Svenska
Konsulaarinfo » Eesti karistusregister »

Eesti karistusregister


Uuest aastast tuuakse karistusregister siseministeeriumi juurest justiitsministeeriumi valitsusalasse ning muudetakse avalikuks.

1. jaanuarist 2012 saab karistusregistri päringuid tellida e-toimikust.

E-toimikusse saab sisse logida ID-kaardiga ja teha päringuid nii iseenda kui ka teiste isikute kohta. Päringu tegemisel teise isiku kohta on vajalik teada isiku ees- ja perenime ning isikukoodi. E-toimiku kaudu info pärimine on mugavam, kindlam ja turvalisem kui e-posti või posti kasutades.

Karistusregistrist info pärimisel  paberkandjal või e-postiga on soovitatav kasutada päringuvormi, mis on kättesaadav Registrite ja Infosüsteemide Keskuse kodulehelt.

Päringuvormi kasutamisel võib kindel olla, et kõik vajalikud andmed päringusoovi menetlemiseks on esitatud ja karistusregister saab päringu tulemused väljastada.

Kirjalikud päringud tuleb edaspidi edastada järgmisel aadressil:
  • Adressaat: Karistusregistri osakond, Registrite ja Infosüsteemide Keskus
  • Aadress: Lõkke 4, 19081, Tallinn, Eesti
  • Päringud e-posti vahendusel edastada: paring@karistusregister.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se