Eesti
English Svenska
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Korduva Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine ning väljastamine


Alla 12-aastaste laste passi- ja ID-kaarditaotlused võib saata Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks "Eesti saatkond Stockholmis".

Üle 12-aastaste laste ja täiskasvanute ID-kaarditaotlused 
võib samuti saata Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks "Eesti saatkond Stockholmis".

Kui eelmise Eesti kodaniku passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui viis aastat
, saab passitaotluse saata Politsei- ja Piirivalveametist samuti posti või e-posti teel. 

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas tuleb tulla isiklikult saatkonda kohale. Vastuvõtuks palume aja eelnevalt broneerida

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda umbes 4-5 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, läheb aega keskmiselt 5-6 nädalat (vt Eesti aukonsulid Rootsis).

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale. Passe ega ID-kaarte posti teel ei saadeta!

Korduva Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemisel saatkonnas on vaja esitada: 

  1. Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ning lisada kontaktandmed Rootsis. NB! Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti palume allkirja kirjutada MUSTA pasta- või tindipliiatsiga. Palume ka jälgida, et allkiri ei ületaks allkirjavälja piire ja ankeedil poleks parandusi.
  2. Üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
  3. Lapsele dokumendi taotlemisel teise vanema/hooldaja kirjalik nõusolek, kui teine vanem/hooldaja on muu kui Eesti riigi kodanik.
  4. Kui taotleja isiku- ja/või perekonnaseisuandmed on muutunud, tuleb esitada Rootsi Maksuameti Rahvastikuregistri väljavõte, mis kajastab andmete muudatusi (personbevis), inglise keeles, mis on varustatud Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga ning kinnitatud Apostille’ga, mida on võimalik lisada dokumendile Rootsi Notarite juures. Kontaktid Stockholmi lääni notaritest on leitavad järgmise lingi kaudu: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/notarius-publicus/Pages/default.aspx. NB! Abiellumise korral palume esitada juurde abielutunnistus (vigselsbevis)! Nimemuutuse korral läbi Rootsi Patendi- ja Registreerimisameti, palume esitada juurde nimemuutmise otsus!

  5. Riigilõiv, mis on allpool välja toodud eurodes, kuid tasumine toimub saatkonnas Rootsi kroonides vastavalt iga kuu esimese tööpäeva Euroopa Keskpanga ametlikule vahetuskursile:
  • passi taotlemisel 60 eurot, alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 20 eurot
  • ID-kaardi taotlemisel 50 eurot,  alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 10 eurot 
  • passi ja ID-kaardi üheaegsel taotlemisel 80 eurot, alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 25 eurot
Riigilõivu saab tasuda kohapeal Rootsi pangakaardiga või sularahas Rootsi kroonides. Võimalik on tasuda ka ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas eelnevalt riigilõivu suurust täpsustades läbi saatkonna konsulaarosakonna või Eesti Rahandusministeeriumi kontole. Ülekandega maksmise korral palume tasumist tõendav dokument kaasa võtta.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-mail aadressile: info@estemb.se

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se