Eesti
English Svenska
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Rootsis sündinud alla 15-aastasele lapsele esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemine


Rootsis sündinud alla 15-aastasele lapsele esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemine

Enne esmakordse passitaotluse või ID-kaarditaotluse esitamist tuleb Teil välja selgitada, kas Teie lapse sünd on Eesti Rahvastikuregistrisse sisestatud. Lapse sündi on võimalik Eesti Rahvastikuregistrisse sisestada Eesti saatkonnas Stockholmis, milleks tuleb esitada Rootsi Maksuameti Rahvastikuregistri väljavõte (personbevis), mis kajastab lapse sünni andmeid, vanemate ja hooldajate (guardians) andmeid. NB! Väljavõte peab olema inglise keelne, varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga ning kinnitatud Apostille’ga, mida on võimalik dokumendile lisada Rootsi Notarite juures. Kontaktid Stockholmi lääni notaritest on leitavad järgmise lingi kaudu: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/notarius-publicus/Pages/default.aspx). Väljavõttele palume lisada juurde ka koopia lapsevanema Eesti isikut tõendavast dokumendist ning oma kontaktandmed sh e-mail. Dokumendid saab saata tavapostiga aadressile: Estlands Ambassad, BOX 26076, 100 41 Stockholm või esitada koos passitaotlusega saatkonnas. 

NB! Peale lapse sünniandmete sisestamisest Eesti Rahvastikuregistrisse anname sellest Teile teada ning samuti teatame Teile lapse isikukoodi, misjärel on Teil järgmised võimalused Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemiseks:

Alla 12-aastaste laste passi- ja ID-kaarditaotlused võib saata Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks "Eesti saatkond Stockholmis".

Üle 12-aastaste laste ID-kaarditaotlused võib samuti saata Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks "Eesti saatkond Stockholmis". Alates 12. eluaastast hõivatakse Eesti kodaniku passi sõrmejäljed, mistõttu passi taotlemiseks peab isiklikult saatkonda kohale tulema.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaarti saab taotleda ka saatkonnas, kuid siis tuleb lapsevanemal ning lapsel alates 12. eluaastast isiklikult saatkonda kohale tulla. Alla 15-aastase lapse eest esitab passi taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja). Vastuvõtuks palume aja eelnevalt broneerida

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas on vaja esitada:

1.      Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ning lisada kontaktandmed Rootsis.

2.      Üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

3.      Lapsele dokumendi taotlemisel teise vanema/hooldaja kirjalik nõusolek ja koopia isikut tõendavast dokumendist, kui teine vanem/hooldaja on muu kui Eesti riigi kodanik.

4.      Riigilõiv, mis on allpool välja toodud eurodes, kuid tasumine toimub saatkonnas Rootsi kroonides iga kuu esimese tööpäeva Euroopa Keskpanga ametlikule vahetuskursile:

  • pass alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 20 eurot
  • ID-kaart alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 10 eurot 
  • pass ja ID-kaart alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 25 eurot

Riigilõivu saab tasuda kohapeal Rootsi pangakaardiga või sularahas Rootsi kroonides. Võimalik on tasuda ka ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas eelnevalt riigilõivu suurust täpsustades läbi saatkonna konsulaarosakonna või Eesti Rahandusministeeriumi kontole. Ülekandega maksmise korral palume tasumist tõendav dokument kaasa võtta.

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda umbes 4-5 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, läheb aega keskmiselt 5-6 nädalat (vt Eesti aukonsulid Rootsis). 

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale. Passe ega ID-kaarte posti teel ei saadeta!

Kui saadate taotluse posti teel Eesti Politsei- ja Piirivalveametile, pange palun ümbrikusse:

1. täidetud taotlusankeet (juhised leiate siit: https://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/eesti-kodaniku-pass/lapsele/index.dot)

2. lapsest üks värvifoto (nõuded fotole eelpool lisatud juhistest)

3. lapsevanema Eesti passi või ID-kaardi koopia (koopia vastavust originaaldokumendile kinnitage oma nime, allkirja ja kuupäevaga)

4. riigilõivu tasumist tõendav dokument Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk. Riigilõivude suurused leiate leheküljelt www.politsei.ee. Riigilõivu saate tasuda pangaülekandega, vajalikud rekvisiidid leiate siit: https://www.politsei.ee/et/teenused/riigiloivud/

5. teise hooldaja (üldjuhul lapsevanema) lihtkirjalik nõusolek lapsele uue dokumendi tellimiseks koos koopiaga tema isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (kohustuslik eelkõige juhul, kui teine hooldaja ei ole Eesti kodanik).

Kinnine ümbrik saatke aadressil:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

Passi / ID-kaardi kättesaamiseks palun märkige väljastuskohaks sobiv väljastuskoht (välismaal kättesaamise kohad leiate siit: https://www.politsei.ee/et/teenused/lingid/eesti-vabariigi-valisesindused/index.dot). Dokumentide kättesaamiseks tuleb lapsevanemal isiklikult välja valitud väljastuskohta pöörduda.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-mail aadressile: info@estemb.se

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet

TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se