Eesti
English Svenska
Konsulaarinfo » Eesti pass ja ID-kaart »

Rootsis sündinud alla 15-aastasele lapsele esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemine


Enne esmakordse passitaotluse või ID-kaarditaotluse esitamist tuleb Teil välja selgitada, kas Teie lapse sünd on Eesti Rahvastikuregistrisse sisestatud.

Lapse sündi on võimalik Eesti Rahvastikuregistrisse sisestada läbi Eesti saatkonna Stockholmis või ka esmakordse Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaarditaotluse esitamisel.

Lapse sünni sisestamiseks tuleb esitada Rootsi Maksuameti Rahvastikuregistri väljavõte (personbevis), mis kajastab lapse sünni andmeid, vanemate ja hooldajate (guardians) andmeid. NB! Väljavõte peab olema inglisekeelne, varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga ning kinnitatud Apostille’ga, mida on võimalik dokumendile lisada Rootsi Notarite juures. Kontaktid Stockholmi lääni notaritest on leitavad järgmise lingi kaudu: http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/notarius-publicus/Pages/default.aspx). Väljavõttele palume lisada juurde ka koopia lapsevanema Eesti isikut tõendavast dokumendist ning oma kontaktandmed sh e-mail. Dokumendid saab saata tavapostiga aadressile: Estlands Ambassad, BOX 26076, 100 41 Stockholm või esitada koos passi- ja / või ID-kaarditaotlusega. 

NB! Peale lapse sünniandmete sisestamisest saatkonna kaudu Eesti Rahvastikuregistrisse anname sellest Teile teada ning samuti teatame Teile lapse isikukoodi, misjärel on Teil erinevad võimalused Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaardi taotlemiseks:

  • Alla 12-aastaste laste passi- ja ID-kaarditaotlused võib saata otse Politsei- ja Piirivalveametisse posti või e-posti teel. Saatkonnast kättesaamiseks märkige dokumendi väljastuskohaks "Eesti saatkond Stockholmis".

NB! Kui saadate oma taotluse otse Eestisse Politsei- ja Piirivalveametisse, siis sel juhul palun tasuge riigilõiv samuti Eesti Rahandusministeeriumisse.

Täpse info, kuidas välisriigist posti või e-posti teel Eesti kodaniku passi ja / või ID-kaarti taotleda, leiate Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel: www.politsei.ee  

  • Eesti kodaniku passi ja ID-kaarti on võimalik taotleda Eesti saatkonnas Stockholmis, kuid sel juhul tuleb lapsevanemal ja lapsel alates 12. eluaastast isiklikult kohale tulla. Alates 12. eluaastast hõivatakse passitaotluse esitamisel sõrmejäljed. Alla 15-aastase lapse eest esitab taotluse lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja, eestkosteasutuse volitatud esindaja). Vastuvõtule palume eelnevalt aeg broneerida! Posti teel saadetud taotlusi saatkond ei akstepteeri. 

Saatkonnas taotletud uus pass või ID-kaart jõuab saatkonda 5 nädalaga. Kui soovite dokumenti kätte saada aukonsuli käest, läheb aega keskmiselt 6 nädalat (aukonsulite kontaktid Eesti aukonsulid Rootsis).

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale. Passe ega ID-kaarte posti teel koju ei saadeta! Dokumendi kättesaamiseks palume võtta kaasa vana pass ja ID-kaart.

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas on vaja esitada:

1.              Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ning lisada kontaktandmed Rootsis. NB! Taotlusankeedi ülaservas asuvasse kasti palume allkirja kirjutada MUSTA pasta- või tindipliiatsiga. Palume ka jälgida, et allkiri ei ületaks allkirjavälja piire ja ankeedil poleks parandusi.

2.              Üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

3.              Lapsele dokumendi taotlemisel teise vanema/hooldaja kirjalik nõusolek, kui teine vanem/hooldaja on muu kui Eesti riigi kodanik.

4.              Juhul kui lapse sündi ei ole eelnevalt Eesti Rahvastikuregistrisse lisatud, siis palume esitada Rootsi Maksuameti väljavõte (personbevis), mis kajastab lapse sünni andmeid, vanemate ja hooldajate (guardians) andmeid. NB! Väljavõte peab olema inglisekeelne, varustatud Rootsi Maksuameti pitseri ning väljaandja nime ja allkirjaga ning kinnitatud Apostille’ga, mida on võimalik dokumendile lisada Rootsi Notarite juures.

5.      Riigilõiv, mis on allpool välja toodud eurodes, kuid tasumine toimub saatkonnas Rootsi kroonides iga kuu esimese tööpäeva Euroopa Keskpanga ametlikule vahetuskursile:

  • pass alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 20 eurot
  • ID-kaart alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 10 eurot 
  • pass ja ID-kaart alla 15-aastasele lapsele ja Eesti pensioniealisele 25 eurot

Riigilõivu saab tasuda kohapeal Rootsi pangakaardiga või sularahas Rootsi kroonides. Võimalik on tasuda ka ülekandega saatkonna BankGiro kontole nr 521-5918 SEB pangas eelnevalt riigilõivu suurust täpsustades läbi saatkonna konsulaarosakonna või Eesti Rahandusministeeriumi kontole. Ülekandega maksmisel palun võtke tasumist tõendav dokument kaasa.

Lisaküsimuste korral palun saatke e-mail aadressile: info@estemb.se

Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaarditaotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet.


TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se