Eesti
English Svenska
Konsulaarinfo » Reisimine Rootsi »

Rootsi - Travel Info


TÄHELEPANUKS

Kuritegevus
Rootsit iseloomustab kuritegevuse madal tase, siiski tuleks rahvarohketes kohtades (raudtee- ja metroojaamad, turismiobjektid) olla tähelepanelik.
Kuriteo ohvriks langemise korral tuleb sellest kohe teavitada politseid ning hoida alles koopia avaldusest. Vältimaks varastatud dokumentide kuritarvitamist, on soovitav kadunud dokumentidest lisaks Rootsi politseile teavitada ka dokumendi välja andnud asutust.

Võimalike probleemide ennetamiseks tuleks säilitada valvsus passi, kaasasoleva raha, pangakaartide jm reisil vajaliku suhtes. Soovitav on enne reisile minekut teha passi isikuandmetega leheküljest koopia ja hoida seda passist eraldi.

Lisaks suursaatkonnale Stockholmis aitavad hädasolevaid reisijaid ka kohalik politsei ning sotsiaalametnikud.

Lisainformatsioon:

  • Aadress Stockholmis: Socialjouren, Brännkyrkagatan 123, Södermalm, telefon +46-8-508 40000. Teenus on saadaval 24h ööpäevas.
  • Aadress Göteborgis: 4:e Långgatan 7 B, Göteborg, telefon +46-31-365 8700. Teenus on saadaval 24h ööpäevas.

Üldine hädaabi number: 112
Politsei: 114 14

Seadused ja tavad
Arreteerimise korral on Eesti kodanikel samasugused õigused nagu Rootsi kodanikel. Juhul, kui vahi alla võetul pole oma advokaati, määratakse talle advokaat Rootsi riigi poolt ja kulul. Vahistatul on õigus nõuda talle esitatud süüdistuse, dokumentide jms tasuta tõlkimist talle arusaadavasse keelde. Samuti on sellisel puhul õigus nõuda saatkonna viivitamatut teavitamist ning kohtumist saatkonna konsuliga. Sel juhul saab saatkond jälgida, et vahistatule oleksid tagatud tema õigused. Saatkond ei saa aga tegutseda arreteeritud isiku kaitsja ega juriidilise esindajana.

Liiklus
Ühiskondliku transpordi võrk on Rootsis väga hea nii linnades kui ka linnade ja asulate vahel.
Kiirusepiirang sõidukitele on linnades ja asulates 50 km/h, maanteedel üldjuhul 70 km/h, kui ei ole näidatud teisiti, kiirteedel 110 km/h.

Autojuhtimine alkoholijoobes on keelatud ning karistatav vanglakaristusega.
Eestis välja antud autojuhiload kehtivad Rootsis lühiajalisel viibimisel. Kui viibite Rootsis elamisloa alusel kauem kui üks aasta, tuleb taotleda Rootsi juhiload. Täpsemat infot saab Rootsi Transpordiametist.

Rootsis on lubatud autot juhtida kuni 0,2 promillise joobega. Taksoga sõites tuleb arvestada, et hinnad on taksofirmadel erinevad, seega on soovitav kasutada vaid tuntud firma taksot.
Stockholmis on kasutusel liiklusmaks, kuid see ei kehti välismaal registreeritud autode puhul. Kohapealt renditud autot kasutades tuleb Stockholmi piirkonnas tasuda liiklusmaksu. Lisainformatsiooni liiklusmaksu kohta saab Rootsi Transpordiameti kodulehelt.

Arstiabi
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetele tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart. Vajaminev arstiabi ei ole siiski tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi.

Rootsi Haigekassa ööpäevaringne lühinumber 1177. Vastatakse ka inglise keeles

Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida ka reisikindlustuse. Lepingu sõlmimisel on tutvuda kindlustuse tingimustega.

Üldine tasuta hädaabi number (politsei, tuletõrje, kiirabi): 112.

Soovitame kindlasti enne reisi end registreerida ja teha reisikindlustus. Kindlustuslepingu sõlmimisel tutvuge reisikindlustuse tingimustega.

Lemmiklooma toomine riiki

Vajalikku infot lemmikloomade toomiseks riiki leiab siit.

Kasulikud lingid:
Rootsi Tolliamet
Rootsi Migratsiooniamet
Rootsi üldinfo
Turismi- ja reisiinfo
Stockholmi info

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et  Rootsil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

ROOTSI SUURSAATKOND TALLINNAS
Pikk 28, 15055 Tallinn
tel. (372) 640 56 00
faks (372) 640 56 95
e-mail: swedemb@neti.ee
http://www.swedenabroad.com/tallinn

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Eesti kodanikule on Rootsi reisimine viisavaba. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Juhul, kui Eesti kodanik soovib Rootsi elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima. Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates. Põhjalikum info Rootsi Migratsiooniameti kodulehel.

 

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se