Eesti English
Svenska

Kontakt

Ambassaden och den konsulära mottagningen har stängt den 18.04, 21.04 och den 01.05 och den 02.05.2014.


Tyrgatan 3/3a
11427 Stockholm
Sverige

Konsulära ärenden:
Tel.: (+46 8) 5451 2282

Info:
Tel.: (+46 8) 5451 2280
Fax: (+46 8) 5451 2298

E-mail: info@estemb.se

Andra Estniska institutioner i Sverige

- Enterprise Estonia
- EAS Estniska Turistbyrån