Eesti English
Svenska
Estland » Statsskick »

Statsskick

04.01.2012

Officiellt namn: Republiken Estland

Kort version: Estland

Nationaldagen: den 24 februari. Estland förklarades självständigt denna dag år 1918.

Författningen antogs den 28 juni 1992, genom en folkomröstning.

Typ av statsskick: parlamentarisk demokrati

Statschef: President. Väljs vart 5 år av parlamentet eller av en valmannasamling. Estlands nuvarande President herr Toomas Hendrik Ilves blev omvald den 29 augusti 2011.

Nationellt lagstiftningsorgan: Riigikogu, ett parlament med en kammare bestående av 101 medlemmar, alla valda för 4-årsperioder. Det allmänna valet är baserat på ett proportionellt valsystem vilket innebär att parlamentet ska sättas samman så att mandaten fördelas proportionellt mot hur väljarnas röster fördelats mellan partierna. Det gäller 5 % spärregel för rätten att delta i mandatfördelningen vid parlamentsvalet. Det är allmän rösträtt för alla estniska medborgare över 18 år. Medborgare i något av EU:s medlemsländer har rösträtt vid val av kommunfullmäktige och vid val av den Europeiskaparlamentet. Det senaste parlamentsvalet hölls den 6.mars 2011 och nästa val till Riigikogu äger rum 1 mars 2015.

Representation av partier i Riigikogu:

Parti Partiledare Mandat
Reformpartiet  Andrus Ansip 33
Centerpartiet Edgar Savisaar 26
Fosterlandsförbundet och Res Publica Mart Laar 23
Socialdemokratisk Parti Sven Mikser 19

Regeringschef: Premiärminister, herr Andrus Ansip (Reformpartiet). Presidenten utser och Riigikogu godkänner kandidaten till premiärminister. Regeringen, som utnämns av premiärminister, måste godkännas av Riigikogu. För närvarande sitter 12 ministrar i regeringen:

Premiärminister  Andrus Ansip Statsministerns kansli
Utrikesminister  Urmas Paet Utrikesministeriet
Inrikesminister  Ken-Marti Vaher Inrikesministeriet
Ekonomi- och Kommunikationsminister  Juhan Parts Ekonomi- och Kommunikationsministeriet
Finansminister Jürgen Ligi Finansministeriet
Socialminister Hanno Pevkur Socialministeriet
Justitieminister Kristen Michal  Justitieministeriet
Försvarsminister Mart Laar Försvarsministeriet
Utbildnings- och forskningsminister Jaak Aaviksoo Utbildnings- och forskningsministeriet
Kulturminister  Rein Lang Kulturministeriet
Jordbruksminister  Helir – Valdor Seeder Jordbruksministeriet
Miljöminister  Keit Pentus Miljöministeriet
Minister utan portfölj (ansvarig för regionala frågor) Siim-Valmar Kiisler Inrikesministeriet
 

TopBack