Eesti English
Svenska
Konsulär information » Auktoriserade translatorer »

Auktoriserade translatorer


NAMN ADRESSUPPGIFTER
FRÅN SVENSKA TILL ESTNISKA
Ivandi, Ene Grev Turegatan 82, 3 tr
114 38 STOCKHOLM
tel. 08-650 29 55
mobile phone: 073-980 12 27
e-mail: Ene.Ivandi@gmail.com


Luts, Mare Harpsundvägen 99, 3tr
124 58 BANDHAGEN
tel. 08-727 68 77
mobile phone: 0708-61 01 43
e-post: mare.sture@bredband.net
Olsson, Kersti
Kvarnhagsvägen 131
145 60 NORSBORG
Tel. 08-534 906 28
073-370 64 54
Schultz, Uno STOCKHOLM / UPPSALA
mobile phone: 070-523 03 87
e-mail: uno.schultz@gmail.com
Talumaa, Astrid Gröndalsvägen 148, 2tr
117 68 STOCKHOLM
070-736 80 93
FRÅN ESTNISKA TILL SVENSKA
Riomar, Vello Nilssonsberg 4
411 43 GÖTEBORG
tel. 031-82 49 40
e-mail: vello.riomar@telia.com
Seim, Jaan

Järnavägen 15
125 41 ÄLVSJÖ
tel. 08-647 30 97
mobile phone: 070 - 343 56 56
e-mail: jaan.seim@seimprocedure.nu

TopBack