Eesti English
Svenska

Estland

Officiellt namn: Republiken Estland
Kort version: Estland
Nationaldag: den 24 februari. Estland förklarades självständigt denna dag år 1918

Kontakt

Postadress: BOX 26076, 10041 Stockholm, Sverige
Besöksadress
: Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Sverige

Konsulära ärenden:
Tel.: (+46 8) 5451 2282

Info:
Tel.: (+46 8) 5451 2280
Fax: (+46 8) 5451 2298

E-mail: info@estemb.se

Facebook Facebook