Eesti English
Svenska

Kontakt

Postadress: BOX 26076, 10041 Stockholm, Sverige
Besöksadress
: Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Sverige

Konsulära ärenden:
Tel.: (+46 8) 5451 2282

NB! Konsuläravdelningen är stängt Sept 12, 2017!

Info:
Tel.: (+46 8) 5451 2280
Fax: (+46 8) 5451 2298

E-mail: info@estemb.se

Facebook Facebook


Andra Estniska institutioner i Sverige

- Enterprise Estonia