Eesti
English Svenska
Eesti ja Rootsi » Eestlased Rootsis »

Sihtasutus Eesti keele ja kirjanduse instituut


Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut (EKKI, hiljem sihtasutus) asutati sügisel 1959 tolleaegse Eesti Seminari juurde Stockholmi Ülikoolis. Eesti Seminar tegeles eesti keele õpetamisega. Instituudi loomisega taheti anda Seminarile paremaid tingimusi nii õppe- kui ka teaduslikuks tegevuseks. Põhikirja järgi oli Instituudi eesmärgiks eesti keele ja kirjanduse uurimine ja õpetamine, uurimuste, käsi- ja õpperaamatute publitseerimine ning loengute ja kursuste korraldamine ka väljaspool Ülikooli õppetegevust. Tööd asus juhtima ülikooli eesti keele lektor fil.lic. Henno Jänes ja a-st 1970 fil.lic. Paul Laan. Instituudi esimeseks juhatuse esimeheks valiti mag.phil Johannes Aavik. 1993. aastal muudeti selle ajani organisatsioonina töötav Instituut sihtasutuseks. Tema eesmärgid jäid endisteks, kuigi tegevuse ulatust tuli uute töötingimuste tõttu piirata.

Kui eesti keele seisund Stockholmi Ülikooli juures nõrgenes, sai Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudi peaülesandeks korraldada iseseisvalt eesti keele õpetust Stockholmis. Alates a-st 1971 on eesti keele kursusi peetud nii algajaile kui edasijõudnuile tänaseni 28 aastat. Huvi on alati olnud suur ja on veelgi suurenenud pärast Eesti iseseisvumist. 60-ndatel aastatel korraldati ka lühemaid suve- ja talvekursusi üliõpilastele ja noortejuhtidele rahvuslikes ainetes.

Nii trükis kui stentsiilis on ilmunud rida väljaandeid. Instituudi toimetiste seeria hõlmab senini 18 publikatsiooni.

Tööülesannete hulka on kuulunud ka kultuurilooliselt väärtusliku arhiivimaterjali korraldamine ja hooldamine, Instituudi ajalehelõigendite arhiivi täiendamine ja keeleline nõuanne.

Praegune juhatus:
fil.lic. Paul Laan, esimees, dotsent Diana Krull, abiesimees, filoloog Edith Kotka-Nyman ja fil.dr. August Sikk.

Aadress: Sihtasutus Eesti Keele ja Kirjanduse Instituut, c/o Laan, Mellanbergsvägen 87, S-129 31 Hägersten, Sweden. (P2 35 45 37 - 3).

TopBack

© Eesti Suursaatkond Stockholmis Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Rootsi tel. (+46 8) 5451 2280, e-mail: info@estemb.se