Eesti English
Svenska

Kontakt

Postadress: BOX 26076, 10041 Stockholm, Sverige
Besöksadress
: Tyrgatan 3/3a, 11427 Stockholm, Sverige

Konsulära ärenden:

Tel.: (+46 8) 5451 2282 (NB! Telefontid mellan kl 9-12.00!)


Info:

Tel.: (+46 8) 5451 2280
Fax: (+46 8) 5451 2298

E-mail: info@estemb.se

Facebook Facebook


Andra Estniska institutioner i Sverige

- Enterprise Estonia