Eesti English
Svenska
Estland »

Fakta om Estland


Officiellt namn: Republiken Estland
Kort version: Estland
Nationaldag: den 24 februari. Estland förklarades självständigt denna dag år 1918

Geografi

Geografiskt läge: Norra Europa. Gränsar till Östersjön i väster, Finska Viken i norr, Lettland i söder, och Ryssland i öster
Territorium: 45 227 km² (inklusive 1 520 öar i Östersjön)
Geografiska koordinater: 59 00 N, 26 00 E
Komparativ yta: ungefär samma storlek som Danmark och Nederländerna i Europa, New Hampshire i kombination med Vermont i USA, något mindre än Gambia i kombination med Guinea-Bissau i Afrika, i likvärdig storlek som Bhutan i Asien och Salomon och Hawaii öarna i kombination i Oceanien.
Gränssträckor: 1450,2 km, med en kustgräns på 768,6 km och en fastlandsgräns på 681,6 km, därav 339 km mot Lettland och 294 km mot Ryssland

Avstånd från Tallinn

  • till Helsingfors: 85 km;
  • till Riga: 310 km;
  • till St.Peterburg: 350 km;
  • till Stockholm: 375 km

Klimat: fuktigt-tempererat (Se väderprognos)
Medeltemperatur: -2,0 C i januari och +19,4 C i juli.
Terräng: sankmark och lågland. Högsta punkten är Suur Munamägi, 318 m.
Naturresurser: skifferolja, fosfor, timmer, torv

Städer

Huvudstad: Tallinn, 404 500 invånare - 29,6 % av den totala befolkningen.
Andra större städer:

Befolkning

Folkmängd: 1.364.000
Folktäthet: 31 invånare/km2
Stadsbefolknings andel av den totala befolkningen: 69,4 procent.
Landsbygdsbefolknings andel av den totala befolkningen: 30,6 procent.
Nationaliteter: ester (69 %), ryssar (26 %), ukrainare (2 %), vitryssar (1 %), finländare (1 %)

Religion

Sedan reformationens spridning under 1600-talet, har den Lutheranska kyrkan haft en ledande roll i Estland. Andra stora aktiva religioner är: grek-ortodoxa, rysk-ortodoxa, baptister, metodister och romersk-katolska.

Språk

Det officiella språket i Estland är estniska, vilket är ett finsk-ugriskt språk. Det estniska språket är nära besläktat med finskan och mer distansierat till ungerskan. Förutom finskan används även engelska, ryska och tyska i stor skala.

Statsskick

Typ av regering: parlamentarisk demokrati

Statschef: President. Väljs vart 5 år av parlamentet eller av ett elektorskollegium. (Ett elektorskollegium består av parlamentsmedlemmar och representanter för lokalfullmäktige). Estlands nuvarande President är fru Kersti Kaljulaid blev vald av Parlamentet den 3 oktober 2016. Nästa val äger rum i september 2021.

Nationell lagstiftningsorgan: Riigikogu, ett parlament med en kammare bestående av 101 medlemmar, alla valda för 4-årsperioder. Det allmänna valet är baserat på ett proportionellt valsystem. Det är allmän rösträtt för alla estniska invånare över 18 år. Det senaste parlamentvalet hölls i mars 2015. 

Regeringschef: Statsminister, herr Jüri Ratas (Centerpartiet). Presidenten nominerar och Riigikogu godkänner kandidaten till statsminister. Regeringen, som utnämns av statsministern, måste godkännas av Riigikogu. För närvarande sitter 14 ministrar (inklusive PM) i regeringen.

Rösträtt: Allmänn rösträtt i riksval för alla  medborgare (från 18-år). Personer boende permanent i Estland, kan rösta i lokalval.

Högsta rättsväsendet: Högsta domstolen, består av 17 domare. Högsta domstolens huvuddomare nomineras av presidenten och godkänns av Riigikogu. Övriga domare i Högsta Domstolen nomineras av huvuddomaren och godkänns av Riigikogu. Då en domare väl har blivit godkänd, hålls detta beslut fast resten av dennes liv.

Administrativ uppdelning: 15 län (maakond), 194 kommuner (vald) och 33 städer (linn).

Lokal förvaltning: De representativa organen för kommuner och städer är statsråd, vilka väljs för 4-årsperioder genom ett proportionellt valsystem. Alla människor som är bosatta i Estland, och är över 18 år, är röstskyldiga, detta oavsett medborgarskap. Nästa val för lokala statsråd äger rum år 2017. De verkställande organen för de lokala förvaltningarna är utformade av statsråden.

Ekonomi

Valuta: Euro

TopBack