Eesti English
Svenska
Estland » Estlands historia »

Estlands historia


De första esterna nådde Östersjöns östra kust omkring år 3000 f. Kr. Under det följande millenniet kom dessa att assimileras med den inhemska befolkningen, såväl som med företrädare av de baltiska, nordgermanska och västslaviska folken. Under 1000-1100- talen utvecklades dessa till ett mer eller mindre förenat folkslag. Benämningen "ester" användes för första gången på 1900-talet under det "Nationella Uppvaknandet", samt genom befästandet av esterna som ett modernt europeiskt folkslag.

I början av 1200-talet omvändes esterna till kristendomen av tyska korsriddare, en process som varade fram till år 1230 e. Kr. Under de följande århundraderna invaderades Estland av Danmark, Polen, Sverige och Ryssland. Trots dessa svåra tider lyckades det estniska folket överleva och kunde således bevara sitt språkliga och kulturella arv.

Under medeltiden kom Estland att vara det ledande centrumet för norra Europas handelsresande. Städerna Tallinn (Reval), Tartu (Dorpat), Viljandi och Pärnu var alla medlemmar av Hansaförbundet.

Den 6 juni 1561 kom norra Estland, med Tallinn, att tillhöra Sverige. Detta efter att Gustav Vasas son Erik sänt en av Sveriges flottor för att undsätta Estland i kampen mot ryssarna. Detta var alltså början till det som esterna senare skulle komma att kalla för "den gamla goda svensktiden". Efter ytterligare strider mot Ryssland och Polen tvingades dessa slutligen avstå sina estniska landvinningar till Sverige. Sveriges dåvarande konung, Gustav II Adolf, fick således fria händer, och vid freden i Brömsebro 1645 utropades hela Estland som svenskt.

Uttalandet "den gamla goda svensktiden" grundar sig främst på de omvälvningar i samhället som Gustav II Adolf stod för. Tidigare hade de balttyska godsherrarna haft enväldig domsrätt över sina underlydande. Bönderna som talade estniska var livegna och saknade därför rätten att överklaga baronernas beslut. De svenska regenterna försökte mildra baronernas förtryck av fattiga bönder och livegna. Som ett led i denna strävan infördes svensk lag och en hovrätt inrättades i Tartu 1630. Ett år senare grundades gymnasieskolor i Tallinn där även böndernas barn fick studera. Ytterligare ett år senare, 1632, grundades Tartu Universitet. Den stora satsningen på folkundervisning ledde till att de flesta estniska ungdomar kunde läsa i slutet av 1600-talet.

Efter Gustav II Adolfs död i Lutzen försämrades de estniska förhållandena. Adelsmännen utnyttjade det känsliga läget och började hålla ihop mot bönderna. Under 1680-talet återupptog den nye konungen Karl XI reformprogrammet och lovade att avskaffa det "eländiga slaveriet" på kronans lott. Han såg även till att pastorer och andra statsmän tvingades att lära sig estniska. Tjänstemännen skulle kunna göra sig förstådda hos lokalbefolkningen och denna skulle även kunna göra sin talan hörd hos myndigheterna.

Under det svenska storhetsväldet blomstrade handel och industri i städerna Tallinn och Narva. Allt "det goda" fick ett abrupt slut då Estland (liksom Sverige) drabbades av pesten. Ryssarna var inte sena att utnyttja Estlands och Sveriges underläge. Efter flertalet strider återstod inget annat för Sverige än att kapitulera, förlusten av människor hade blivit allt för stor. Under freden i Nystad 1721 överlämnades Estland formellt av Sverige till Ryssland.

Under 1:a Världskrigets början kom Estland, tillsammans med Finland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Österike och grannländerna Lettland och Litauen, att bli en modern nationell stat. Efter 1:a Världskrigets slut kom Estland även att bli en del av den blomstrande skandinaviska ekonomin.

Estlands frihetstid fick dock ett abrupt slut genom Molotov-Ribbentropp-pakten, vilken delade Europa mellan nazistiska och Sovjetiska influenser. Estland ockuperades och blev således ofrivilligt förenade med Sovjetunionen 1940.

Under Sovjetunionens styre decimerades Estlands befolkning, varpå den totala förlusten uppgick till hela 36 %. Den tidigare så välmående marknadsekonomin var förstörd och ersatt med en kommunistkommenderad ekonomi. Trots detta var Estland det land, tillhörande USSR, som var mest ekonomiskt mest avancerat. Estland fick även verka som bedömningsgrund för ett antal försök till ekonomisk reform.

20 augusti 1991 återinfördes självständighetsdeklarationen, från 1918, i Estland. Redan dagen därpå började Estland att återupprätta sina diplomatiska kontakter med andra demokratiska länder. För Estland blev detta ett historiskt datum, vilket kom att innebära fokusering på principerna för landets styrelseskick, och även återställandet av grundlagen.

 

Kronologi:

1030 Tartu nämns för första gången i skrift
1154 Tallinn nämns för första gången i skrift
1219 Danmark erövrar norra Estland med Tallinn
1280 Tallinn blir medlem av Hansaförbundet
1346 Danmark säljer norra Estland till Tyska Ordern
1422 Tallinn Stads Apotekråd nämns för första gången i en krönika
1523 - 1526 Protestantisk reformation i Estland
1535 Estlands första bok publiceras
1558 - 1583 Krig i Livland (Ryssland förde krig mot Danmark, Sverige, och Polen, för att få tillgång till Östersjön)
1561 Sverige tar över norra Estland
1632 Academia Gustaviana (Tartu Universitet) grundas
1700 - 1721 Stora Nordkriget. Ryssland och Sverige slogs om de baltiska länderna.
1710 Ryssland tar Estland i besittning
1739 Bibeln översätts till estniska språket
1857 Den estniska nationaleposen "Kalevipoeg" publiceras
1869 Den första Sångfestivalen hålls i Tartu
1870 Järnvägen mellan Tallinn och St. Petersburg invigs
1918, 24 Februari Estland utropas självständigt
1918 - 1920 Estlands Frihetskrig mot Ryssland
1920, 2 Februari Estland och Sovjetunionen skriver på Tartu Fredsavtal
1940, 1944 Sovjetunionen ockuperar Estland
1941 - 1944 Tyska ockupationen
1941, 1949 Sovjetunionens regering deporterar tio-tusentals ester till Sibirien
1989, 24 Februari Estlands nationalflagga hissas åter på Långe Hermanns Torn (Pikk Hermann) i Tallinn
1991, 20 Augusti Estland återupprättar sin självständighet
1991, 17 September Estland ansluter sig till Förenta Nationerna (FN)
1992, 20 Juni Estlands valuta - Kroon - introduceras
1992, 20 September Efter 50 år väljer esterna sin president och parlament genom fria val
1994, 31 Augusti De ryska trupperna drar sig tillbaka från Estland
1997, 13 December Europarådet bestämmer att man ska börja förhandligarna om Estlands inträde i EU
1998, 1 Februari Europa avtalet med Estland träder i kraft
1998, 31 Mars Estlands medlemskapsförhandlingar med EU påbörjades
1999, 7 Mars Parlamentsval i Estland
1999, 17 Oktober Lokala val i Estland
1999, 13 November Estland blev 135. medlem i WTO
2001, 12 Maj Estnisk seger i Schlagerfestivalen i Köpenhamn 2001
2001, Augusti-September Presidentsval i Estland
2002, 20 Oktober Lokala val i Estland
2003, 2 Mars Parlamentsval i Estland
2004, 29 Mars Estland blev medlem i NATO
2004, 1 Maj Estland blev medlem i EU
2005, 16 Oktober Lokala val i Estland
2006, Augusti-September Presidentsval i Estland
2007, 4 Mars Parlamentsval i Estland

 

Mer om Estlands historia

TopBack