Eesti English
Svenska
Estland och Sverige »

Estland och Sverige


Konungariket Sverige återerkände Republiken Estland den 27 augusti 1991, och var därmed det första landet att utse sin ambassadör till Estland. Ambassadören Lars Arne Grundberg påbörjade sitt uppdrag i Tallinn i augusti 1991.

Sveriges nuvarande ambassadör, Anders Ljunggren, har varit i tjänst sedan september 2013. Sedan januari 2015 är Estlands ambassadör i Sverige Merle Pajula.

Estland har 8 honorärkonsuler i Sverige: Lars Johan Söderström i Malmö, Lars Werner i Karlskrona, Harriet Lagebo i Eskilstuna, Lars-Eric Boreström i Göteborg, Lars-Åke Johan Brännström i Karlstad, Riina Noodapera i Gotland, Jan Erling Gunnesson i Halmstad och Michael Pääbo i Norrköping. Sverige har två honorärkonsuler i Estland, Ahti Puur i Narva och Madis Kanarbik i Tartu.

Mer information

TopBack