Eesti English
Svenska
Konsulär information » Ansökan om estniskt pass/ID kort »

Ansökan om estniskt pass/ID kort

25.01.2011

OBS!  Estnisk Polis- och Migrationsverket informerar att väntetider åren 2012-2014 för Estniskt pass och ID kort förlängs för att giltighetstid för pass utgivna för 5 och 10 år löper ut samtidigt.
 
Vänligen kontrollera giltighetstiden på era identitetshandlingar och ansök om ett nytt pass/ID-kort tidigt innan giltighetstiden löper ut. För mer information om identitetshandlingar vänligen läs från Estlands Polis- och Migrationsverkets hemsida: www.politsei.ee (rubriken: teenused), ta kontakt via e-post teeninduskeskus@politsei.ee  eller ring (+ 372) 612 3000.

För ansökan av pass till barn från 12-års ålder krävs personlig närvaro i samband med fingeravtryck.

Från 15-års ålder kan Estniskt pass ansökas personligen. För barn under 15-år ansöker ena föräldern om pass, undertecknar ansökningsformuläret samt bekräftar därmed att uppgifterna i ansökningsformuläret är sanningsenliga.

Förstagångsansökare av Estniskt pass bör uppvisa:

  • ifyllt ansökningsformulär;
  • ID handlingen (pass eller id kort);
  • ett välliknande färgfoto (40x50mm) av sökanden. OBS! fotot ska vara taget rakt framifrån med ljus bakgrund samt stängd mun;
  • vid ansökan om förstagångspass lämnar man även in personbevis, utfärdat av Svenska Skattemyndigheten på engelska, bestyrkt med Apostille från Notarius Publicus.

Dokument som bevisar Er rättighet till Estniskt medborgarskap:

  • Originaldokument som styrker behörighet till ett estniskt medborgarskap, antingen via födsel eller släktskap med minst en förälders tillhörighet.

För erhållning av medborgarskapsintyg från åren 1918-1940 kan man få bevislig hjälp via estnisk folkbokföring, http://www.eesti.ee/portaal/rrteenus.index (födelse, giftermål, skilsmässa och namnändring mm.) och Riksarkivets hemsida: http://www.riigi.arhiiv.ee/ .(värnplikt- samt försvarsmaktsintyg, slutbetyg, fastighetsägande, statlig anställning mm.)

I samband med förstagångsansökning av Estniskt pass till barn bör man vända sig till Estniska ambassaden i Stockholm eller vända sig till PPA (Politsei- ja Piirivalveamet) i Estland och därmed uppvisa följande handlingar:

  • barnets födelsebevis i original eller personbevis från Skatteverket med barnets namn på samt föräldrars namn och uppgifter, utgivarens underskrift och stämpel, helst på engelska, bestyrkt med Apostille;
  • förälderns (eller förmyndares intyg) id-handling eller pass;
  • ett välliknande färgfoto (40x50mm) av sökanden. OBS! fotot ska vara taget rakt framifrån med ljus bakgrund samt stängd mun;
  • om betalning sker via Estniska ambassadens BankGiro (konto nr 521-5918 i SEB) behövs uppvisande av kvitto för betalning;

OBS! Ansökningsblankett och instruktioner kan man hitta på hemsidan: www.politsei.ee. Vi ber dock att man noggrannt följer blankettens anvisningar och att den sökandens underskrift inte ska sträcka sig utanför den angivna rutan samt att ankäten inte ska ha korrigeringar. För att få ut sitt pass i Sverige eller via en specifik utrikesrepresentation ska detta skrivas ut på blankettens rad Dokumendi väljastamine: t ex EV Suursaatkond Stockholmis. Honorärkonsuler som representerar andra utlämningsplatser för estniskt pass i Sverige finns i Göteborg (lämnar även ut estniskt id kort), Malmö, Karlskrona, Visby, Eskilstuna och Karlstad.

Avgift*

Avgift på utrikesrepresentationen för ansökning av Estniskt pass är 520 SEK/60 EUR (för personer under 15 år samt pensionärer 130 SEK/15 EUR). Vid ansökning av id kort 430 SEK/50 EUR (för personer under 15 år samt pensionärer 90 SEK/10 EUR). Ansökning av pass och id tillsammans kostar 690 SEK/90 EUR för personer under 15 år samt pensionärer 180 SEK/20 EUR). 

Avgiften betalas i SVENSKA KRONOR kontant på plats, med bankkort eller i förväg till Estlands ambassads BankGiro konto nr 521-5918 i SEB.

*Avgifterna korrigeras i slutet av varje månad enligt offentlig växelkurs.

Apostille

Samtliga handlingar som är utgivna av svenska myndigheter skall bestyrkas med en Apostille. I Sverige har fr.o.m. 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda Apostille. Notarius Publicus utses av Länsstyrelsen i varje län. Handlingar som ska framställas på ovannämnda sättet är personbevis, som ges ut av Sveriges Skattemyndighet (OBS! Skattemyndighetens stämpel och en tjänstemans namnteckning måste finnas på personbeviset innan man bestyrker det med en apostille); handlingar om namnbyte, samt andra handlingar som styrker civilstånd och som är utgivna av svenska myndigheter.

Har man tidigare fått ett pass utfärdat av PPA (Politsei- ja Piirivalveamet) med givna fingeravtryck under en tidsperiod av två år kan, man skicka in en ansökan via post eller e-mail (Politsei- ja Piirivalveamet; Sõle 61 a, 10313 Tallinn, ESTONIA; "TAOTLUS").   

Dokument utgivna på svenska i Sverige ska översättas till estniska eller engelska innan de skickas till PPA samt ska vara bestyrkt av en Notarius Publicus med en Apostille (se förteckning av godkända tolkar i Sverige). Svenska dokument utgivna på engelska behöver ingen översättning.

Ambassaden framställer inte pass, utan vidarebefordrar ansökningarna till PPA (Politsei- ja Piirivalveamet) i Estland.  

Vid ansökningar som vidarebefordrats av Estlands ambassad i Stockholm bör man räkna med en längre väntetid. I samband med ansökan ska den sökande ha med sig sitt estniska pass eller annan giltig identifikation.

För utgivning av förstagångspass i Sverige på Estlands ambassad för ansökare under 12 år krävs personlig närvaro samt uppvisande av giltig legitimation av den sökande föräldern (förmyndaren). Ansökning och pass kan ej skickas via post.

Pass utfärdas till sökanden från och med 15 års ålder (under 15 år sker i samband med förälder eller förmyndares personliga närvaro) mot signatur.

Information om ansökning av estniskt pass och id kort vid respektive utlandsrepresentation kan man läsa om http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/42  eller besöka http://www.politsei.ee/et/teenused/isikut-toendavad-dokumendid/

För mer information vänligen hör av Er personligen till Estlands ambassad i Stockholm på telefon 08- 5451 2282 eller via e-mail info@estemb.se .

TopBack